7 ข้อเท็จจริงที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาได้วิเคราะห์บทสัมภาษณ์กับผู้หญิง 20 คนที่ได้รับคัดเลือกผ่านรายการในท้องถิ่นและ Craigslist (เครือข่ายชุมชนออนไลน์) ซึ่งถึงแม้ว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีความหลากหลายทั้งอายุ เชื้อชาติ และความชอบทางเพศ พวกเธอทั้งหมดนี้ตกลงที่จะเข้าร่วมในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศดังนั้นถึงแม้ว่าผลลัพธ์อาจน้อยเกินไปที่จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงทั้งหมดได้ แต่มันก็มีอะไรบ้างอย่างที่บ่งบอกถึงความน่าทึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน ลองดูสิ่งที่น่าแปลกใจนี้ ผู้หญิงทุกคนช่วยตนเอง อย่างน้อยในกลุ่มตัวอย่างนี้ ผู้หญิงทั้งหมด 20 คนรายงานว่าเคยมีการสำเร็จความใคร่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต โดยคำตอบของพวกเธอจะมีตั้งแต่เพียงไม่กี่ครั้งจนถึงอย่างน้อยวันละครั้ง ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้เซ็กส์ทอย และคู่ชีวิตของเธอก็ไม่ว่าอะไร จำนวน18 คนใน 20 คน ของผู้หญิงกลุ่มนี้บอกว่า เธอมักใช้เซ็กส์ทอยไม่ว่าจะใช้คนเดียวหรือใช้กับคู่ชีวิต สิ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร